En liten bok

Vi erbjuder dig små böcker som du kan läsa under en bussresa, i skolan och egentligen var som helst. Texterna är bland annat noveller, dikter, serier eller populärvetenskapliga texter. I den första textsamlingen ingår fem texter, med temat klimatpåverkan. Till samlingen hör en lärarhandledning som gör novellerna lätta att använda i undervisningen. Böckerna passar barn, unga och vuxna, både i skolan och för fritidsläsning.

En liten bok om klimatpåverkan

En liten bok om klimatpåverkan innehåller fem olika texter med temat klimatpåverkan. Skribenterna som medverkar är Johanna Holmström, Martina Moliis-Mellberg, Emma Juslin, Sebastian Nyberg och Marcus Rosenlund. En liten bok om klimatpåverkan utkommer i september 2018.

En liten bok om sexuella trakasserier

En liten bok om sexuella trakasserier utkommer i början av 2019.