Kaj Hedman, Lysmasken:

”En liten bok är ett finlandssvenskt projekt i tiden som genomförs av unga människor som är djupt engagerande. Det är ganska imponerande att få något sådant här att fungera i dagens kommersialiserade kulturklimat.

Författarna och tecknaren har flera infallsvinklar på frågan om sexuella övergrepp och manschauvinism. Dels handlar det om att skildra och problematisera tonåringars identitetsfrågor när det gäller självständighet och respekt, dels om att diskutera frågan ur ett djupt perspektiv där författarna betonar det onda bestående beteendet mot flickor och kvinnor som många män fortfarande går och bär på i ett arv som är både lockande och betungande.”

Läs hela recensionen här.